Nấm Linh Chi Núi Hàn Quốc

Nấm Linh Chi Núi Hàn Quốc

Giá: 1.400.000 VNĐ/Kg

Nấm Linh Chi Đá

Nấm Linh Chi Đá

Giá: 1.400.000 VNĐ

Nấm Linh Chi Vàng

Nấm Linh Chi Vàng

Giá: 1.400.000 VNĐ/Kg

Cao Linh Chi Vàng ( 30gr x 5 )

Cao Linh Chi Vàng ( 30gr x 5 )

Giá: 600.000 VNĐ / Hộp

Trà Linh Chi Hàn Quốc

Trà Linh Chi Hàn Quốc

Giá: 260.000 VNĐ

Cao Linh Chi Đông Trùng Hạ Thảo

Cao Linh Chi Đông Trùng Hạ Thảo

Giá: 900.000 VNĐ /Hộp

Nấm Linh Chi Đỏ Việt Nam

Nấm Linh Chi Đỏ Việt Nam

Giá: 550.000 VNĐ / Kg

Cao Hồng Sâm Linh Chi 250gr

Cao Hồng Sâm Linh Chi 250gr

Giá: 1.000.000 VNĐ /Hộp

Cao Hồng Sâm Linh Chi (300 x 2)

Cao Hồng Sâm Linh Chi (300 x 2)

Giá: 1.500.000 VNĐ / Hộp

Trà Linh Chi Hàn Quốc

Trà Linh Chi Hàn Quốc

Giá: 260.000 VNĐ

Nấm Linh Chi Thái Lát

Nấm Linh Chi Thái Lát

Giá: 1.200.000 VNĐ/Kg

Nấm Linh Chi Hàn Quốc

Nấm Linh Chi Hàn Quốc

Giá: 1.200.000 VNĐ / Kg

Viên Linh Chi Hộp giấy Hàn Quốc

Viên Linh Chi Hộp giấy Hàn Quốc

Giá: 650.000 VNĐ /Hộp

Cao Linh Chi Đỏ Hàn Quốc

Cao Linh Chi Đỏ Hàn Quốc

Giá: 750.000 VNĐ /Hộp 50g x 5

Cao Linh Chi Núi (hộp gỗ đen)

Cao Linh Chi Núi (hộp gỗ đen)

Giá: 1.400.000 VNĐ /Hộp 120g x 3

Cao Linh Chi Núi (hộp gỗ Trắng)

Cao Linh Chi Núi (hộp gỗ Trắng)

Giá: 1.400.000 VNĐ /Hộp 120g x 3

Nấm Thượng Hoàng

Nấm Thượng Hoàng

Giá: 4.600.000 VNĐ / Kg

Nấm linh chi đỏ Hàn Quốc

Nấm linh chi đỏ Hàn Quốc

Giá: 1.200.000 VNĐ/Kg